Vietnam

Vietnam

rêves et réalité = dream & reality

CD âm nhạc - 2007 | Tiếng Việt
Xếp hạng trung bình:
Xếp hạng mục này:
Nhà xuất bản: Boulogne, France : Sunset-France, [2007]
Ngày tháng bản quyền: ℗2007
Số phân loại Nhánh: CD 789.20959 Y391V
Đặc điểm: 1 audio disc (55:48) : digital ; 4 3/4 in
Ghi chú: Sung in Vietnamese
Người đóng góp khác: Trân, Quang Hai 1944-

Quan điểm

Lời của nhà phê bình


Hoạt động Cộng đồng

Bình luận

Thêm Bình luận

Chưa có bình luận cho tác phẩm này.

Tuổi

Thêm Độ tuổi phù hợp

Chưa có tuổi cho tác phẩm này.

Tóm tắt

Thêm một Tóm tắt

Chưa có tóm tắt cho tác phẩm này.

Thông báo

Thêm Thông báo

Chưa có thông báo cho tác phẩm này.

Trích dẫn

Thêm một Trích dẫn

Chưa có trích dẫn cho tác phẩm này.

Tìm hiểu thêm

Tìm duyệt theo Số phân loại

Gợi ý

Đề mục

  Đang tải...

Tìm tại SPL

  Đang tải...
[]
[]
Về Đầu