Chồng xứ lạ

Chồng xứ lạ

tiểu thuyết phi hư cấu

Sách - 2016 | Tiếng Việt
Xếp hạng mục này:
The plight of Jade, a young Vietnamese woman who marries Dan, a Taiwanese man.
Nhà xuất bản: Hà Nội Nhà xuất bản Phụ nữ, 2016
ISBN: 9786045631812
6045631811
Số phân loại Nhánh: VIETNAM 895.92234 T686C 2016
Đặc điểm: 199 pages ; 20 cm
Ghi chú: In Vietnamese

Quan điểm

Lời của nhà phê bình


Hoạt động Cộng đồng

Bình luận

Thêm Bình luận

Chưa có bình luận cho tác phẩm này.

Tuổi

Thêm Độ tuổi phù hợp

Chưa có tuổi cho tác phẩm này.

Tóm tắt

Thêm một Tóm tắt

Chưa có tóm tắt cho tác phẩm này.

Thông báo

Thêm Thông báo

Chưa có thông báo cho tác phẩm này.

Trích dẫn

Thêm một Trích dẫn

Chưa có trích dẫn cho tác phẩm này.

Tìm hiểu thêm

Tìm duyệt theo Số phân loại

Gợi ý

Đề mục

  Đang tải...

Tìm tại SPL

  Đang tải...
[]
[]
Về Đầu