Hai người điên ở giữa kinh thành Hà Nội

Hai người điên ở giữa kinh thành Hà Nội

tiểu thuyết

Sách - 2015 | Tiếng Việt
Xếp hạng mục này:
Nhà xuất bản: [Hà Nội] : Nhà xuất bản Văn học, 2015
ISBN: 9786046972204
6046972205
Số phân loại Nhánh: VIETNAM 895.9223 N4994H 2015
Đặc điểm: 145 pages ; 21 cm
Ghi chú: In Vietnamese

Quan điểm

Lời của nhà phê bình


Hoạt động Cộng đồng

Bình luận

Thêm Bình luận

Chưa có bình luận cho tác phẩm này.

Tuổi

Thêm Độ tuổi phù hợp

Chưa có tuổi cho tác phẩm này.

Tóm tắt

Thêm một Tóm tắt

Chưa có tóm tắt cho tác phẩm này.

Thông báo

Thêm Thông báo

Chưa có thông báo cho tác phẩm này.

Trích dẫn

Thêm một Trích dẫn

Chưa có trích dẫn cho tác phẩm này.

Tìm hiểu thêm

Tìm duyệt theo Số phân loại

Gợi ý

Đề mục

  Đang tải...

Tìm tại SPL

  Đang tải...
[]
[]
Về Đầu