Những kẻ trung kiên

Những kẻ trung kiên

Allegiant

Sách - 2015 | Tiếng Việt
Xếp hạng mục này:
The faction-based society that Tris Prior once believed in is shattered--fractured by violence and power struggles and scarred by loss and betrayal. So when offered a chance to explore the world past the limits she's known, Tris is ready. But will she be prepared to face impossible choices about courage, allegiance, sacrifice and love?
Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ, 2015
Phiên bản: Tái bản lần thứ 1
Ngày tháng bản quyền: ©2015
ISBN: 9786041064669
6041064661
Số phân loại Nhánh: VIETNAM 895.92234 R7427N3 2015
Đặc điểm: 553 pages ; 20 cm
Ghi chú: In Vietnamese
Người đóng góp khác: Hồng, Quyên
Nhan đề thay thế: Allegiant

Quan điểm

Lời của nhà phê bình


Hoạt động Cộng đồng

Bình luận

Thêm Bình luận

Chưa có bình luận cho tác phẩm này.

Tuổi

Thêm Độ tuổi phù hợp

Chưa có tuổi cho tác phẩm này.

Tóm tắt

Thêm một Tóm tắt

Chưa có tóm tắt cho tác phẩm này.

Thông báo

Thêm Thông báo

Chưa có thông báo cho tác phẩm này.

Trích dẫn

Thêm một Trích dẫn

Chưa có trích dẫn cho tác phẩm này.

Tìm hiểu thêm

Tìm duyệt theo Số phân loại

Gợi ý

Đề mục

  Đang tải...

Tìm tại SPL

  Đang tải...
[]
[]
Về Đầu