Số bốn

Số bốn

Four : Divergent ngoại truyện

Sách - 2016 | Tiếng Việt
Xếp hạng mục này:
A collection of four pre-Divergent stories plus three additional scenes from Divergent, all told from Tobias's point of view, that follow Tobias's transfer from Abnegation to Dauntless, his Dauntless initiation, the first clues that a foul plan is brewing in the leadership of two factions, and the weeks after he meets Tris Prior.
Nhà xuất bản: TP Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ, 2016
ISBN: 9786041082557
6041082554
Số phân loại Nhánh: VIETNAM 895.92234 R7427S 2016
Đặc điểm: 315 pages ; 20 cm
Người đóng góp khác: Hồng Quyên
Nhan đề thay thế: Four

Quan điểm

Lời của nhà phê bình


Hoạt động Cộng đồng

Bình luận

Thêm Bình luận

Chưa có bình luận cho tác phẩm này.

Tuổi

Thêm Độ tuổi phù hợp

Chưa có tuổi cho tác phẩm này.

Tóm tắt

Thêm một Tóm tắt

Chưa có tóm tắt cho tác phẩm này.

Thông báo

Thêm Thông báo

Chưa có thông báo cho tác phẩm này.

Trích dẫn

Thêm một Trích dẫn

Chưa có trích dẫn cho tác phẩm này.

Tìm hiểu thêm

Tìm duyệt theo Số phân loại

Gợi ý

Đề mục

  Đang tải...

Tìm tại SPL

  Đang tải...
[]
[]
Về Đầu